METAÚDAJOVÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM SGI KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ ÚGKK SR

Prehľadný systém evidovania vektorových katastrálnych máp

Informácie o požadovaných elektronických podkladoch na tvorbu GP a aktualizáciu
-vektorových katastrálnych máp
-vektorových máp UO
-súborov prevzatých merani


Zadajte názov alebo číslo KÚ:
Katastrálne odbory okresných úradov

Bratislava Pezinok Malacky Senec Dunajská Streda Trnava Skalica Senica
© ÚGKK SR, 2014, ,